Woordeboeke in die Afrikaansklas


Beste Afrikaansonderwyser

Hierdie vraelys van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (die HAT) maak deel uit van ’n opname oor die gebruik van woordeboeke in die klaskamer:

  • Het jy en jou leerders voldoende toegang tot woordeboeke?
  • Hoe voel jy oor die woordeboeke wat julle gebruik, en oor woordeboeke en woordeboekgebruik in die algemeen?
  • Voldoen die Afrikaanse naslaanbronne wat jy tot jou beskikking het, aan jou verwagtinge?
  • Hoe kan ons, woordeboekmakers en -uitgewers, ons produkte verbeter?

Ons sal dit hoog op prys stel as jy ’n tydjie kan vind om jou antwoorde op die vrae te merk. Dit behoort jou nie langer as 5–10 minute besig te hou nie. Aanvullende kommentaar is baie welkom; dit sal ’n uiters waardevolle bydrae wees.

Jy hoef nie jou naam te vermeld nie, en alle antwoorde bly vertroulik.

By voorbaat dankie vir jou tyd en bydrae!

Daar is 36 vrae in die opname.